سیمای بصری پایانه مسافربری شهر رشت با تاکید سرپرست شهرداری، اعضای شورای اسلامی و ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک زیباسازی شد. به گزارش نگاه شمال ، با تاکید یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت، اعضای شورای اسلامی شهر و مسعود عباس نژاد ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک سیمای بصری پایانه مسافربری شهر […]

سیمای بصری پایانه مسافربری شهر رشت با تاکید سرپرست شهرداری، اعضای شورای اسلامی و ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک زیباسازی شد.
به گزارش نگاه شمال ، با تاکید یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت، اعضای شورای اسلامی شهر و مسعود عباس نژاد ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک سیمای بصری پایانه مسافربری شهر رشت زیباسازی شد.
نقاشی دیواری، اجرای تصاویر مفاخر و مشاهیر بر روی دیوار پایانه، رنگ آمیزی، گالری شهر، روکش آسفالت، اصلاح سرویس‌های بهداشتی و اقداماتی از این دست از جمله برخی اقداماتی است که به منظور استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی در ورودی شهر رشت و برای زیباسازی  پایانه مسافربری گیل انجام شده است