شرکت انبوه سازان آرش نیز در راستای سنت هر ساله و مسئولیت اجتماعی که برای خود در نظر گرفته است، با رعایت قانون مداری و توجه به دستورات وزارت بهداشت و درمان در جهت حفظ سلامت جان مردم اقدام به توزیع غذای گرم برای کادر درمان بیمارستانها نمود. با توجه به شیوع پاندمی کرونا و […]

شرکت انبوه سازان آرش نیز در راستای سنت هر ساله و مسئولیت اجتماعی که برای خود در نظر گرفته است، با رعایت قانون مداری و توجه به دستورات وزارت بهداشت و درمان در جهت حفظ سلامت جان مردم اقدام به توزیع غذای گرم برای کادر درمان بیمارستانها نمود.


با توجه به شیوع پاندمی کرونا و اعمال محدودیت های ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، محرم امسال نیز تحت تاثیر این‌محدودیت ها قرار گرفته و شرکت انبوه سازان آرش نیز در راستای سنت هر ساله و مسئولیت اجتماعی که برای خود در نظر گرفته است، با رعایت قانون مداری و توجه به دستورات وزارت بهداشت و درمان در جهت حفظ سلامت جان مردم، امسال با شیوه ای متفاوت این مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده و اقدام به توزیع غذای گرم برای کادر درمان بیمارستانها نمود.
امیدواریم سایر مجموعه ها نیز بر پایه قانون مداری و توجه به دستورالعمل های بهداشتی اقدام نموده تا التیامی بر تن خسته کادر درمان باشند.

 

عکس تزیینی است