به همت شهرداری املش و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان, تست سریع کرونا از تمامی پرسنل این شهرداری گرفته شد. مهندس رنجبر شهردار املش در این راستا گفت: شهرداری‌ها به عنوان پر مراجع ترین نهاد مردمی و کارکنان شهرداری ها همواره با خطر ابتلا به این ویروس منحوس روبرو هستند و بی شک […]

به همت شهرداری املش و
با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان, تست سریع کرونا از تمامی پرسنل این شهرداری گرفته شد.

مهندس رنجبر شهردار املش در این راستا گفت: شهرداری‌ها به عنوان پر مراجع ترین نهاد مردمی و کارکنان شهرداری ها همواره با خطر ابتلا به این ویروس منحوس روبرو هستند و بی شک این موضوع رابطه مستقیم با خدمتگزاری مناسب به شهروندان دارد لذا در راستا کمک به سلامت و شناسایی بهتر اشخاص که به عنوان خدمتگزار در این شهرداری مشغول به کار بودند و همچنین سلامت مردم اقدام به هماهنگی جهت اجرای طرح تست سریع کرونا از پرسنل و کارکنان این شهرداری نمودیم.

شهردار املش افزود : شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش ضمن اعلام همکاری در این مورد, هماهنگی های لازم صورت گرفت تا به سرعت این اقدام انجام گیرد

وی افزود : سلامت شهروندان وپرسنل شهرداری همواره دغدغه ماست و بی شک این عمل نیز در راستای رفاه کارکنان ومردم انجام گرفته است.