قابل توجه دامداران بندر کیاشهر حسب دستور شماره ۹۰۲۷/۲۸۲/۳۲۰۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳ریاست محترم حوزه قضایی بخش بندرکیاشهر در خصوص دفع و جمع_آوری_حیوانات_بلاصاحب؛ به اطلاع آن دسته از دامداران که بدون توجه به ضوابط شهرنشینی اقدام به #رهاسازی_احشام خود در محدوده شهر می کنند می‌رساند، مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛ شهرداری بندرکیاشهر از تاریخ  ۹۹/۱۰/۱۵ […]


قابل توجه دامداران بندر کیاشهر

حسب دستور شماره ۹۰۲۷/۲۸۲/۳۲۰۰۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳ریاست محترم حوزه قضایی بخش بندرکیاشهر در خصوص دفع و جمع_آوری_حیوانات_بلاصاحب؛ به اطلاع آن دسته از دامداران که بدون توجه به ضوابط شهرنشینی اقدام به #رهاسازی_احشام خود در محدوده شهر می کنند می‌رساند،

مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛ شهرداری بندرکیاشهر از تاریخ  ۹۹/۱۰/۱۵ نسبت به جمع آوری احشام سرگردان اقدام می نماید و با خاطیان از طریق مراجع ذیصلاح برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت و عواقب ناشی از آن بر عهده مالک یا مالکان احشام سرگردان خواهد بود.

لذا از این تاریخ  به مدت ۷۲ ساعت نسبت به جمع‌آوری دام‌های خود اقدام نمایید