سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد : – نظارت مناطق بر رعایت اصول شهرسازی در ساخت و سازها – جدیت بر اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صدعلی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ با مدیران، معاونین و مدیران منطقه یک پیرامون امورات جاری و روند پیشرفت پروژه ها دیدار و گفتگو […]

سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد : – نظارت مناطق بر رعایت اصول شهرسازی در ساخت و سازها – جدیت بر اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صدسرپرست شهرداری رشت تاکید کرد : - نظارت مناطق بر رعایت اصول شهرسازی در ساخت و سازها - جدیت بر اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صدعلی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ با مدیران، معاونین و مدیران منطقه یک پیرامون امورات جاری و روند پیشرفت پروژه ها دیدار و گفتگو کرد.

علی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت صبح امروز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ با مدیران، معاونین و مدیران منطقه یک پیرامون امورات جاری و روند پیشرفت پروژه ها دیدار و گفتگو کرد.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  علی بهارمست در نشست با مدیر ، معاونین و مدیران منطقه یک ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه همکاران، تلاش برای تسریع در انجام وظایف محوله را تاکید نمود.

 

سرپرست شهرداری رشت با اشاره به وظایف شهرداری در بحث پسماند، از جمله رفت و روب و نظافت معابر عمومی، جمع آوری زباله، ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان در حذف آلودگیهای محیطی و عملیات پاکسازی خیابانهای اصلی و فرعی توسط حوزه خدمات شهری را مورد تاکید قرار داد.

 

وی در ادامه اجرای آرای ماده صد را صیانت از حقوق شهروندی و تکلیف قانونی شهرداری خواند و اذعان نمود: شهرداریهای مناطق باید ضمن اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی بر اساس آرای صادره کمیسیون ماده صد از تداوم تخلفات ساختمانی جلوگیری به عمل آورند.

 

در پایان باقر قنبری، مدیر منطقه یک شهرداری رشت گزارش کاملی از واحد‌های درآمدی، شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری و … به سرپرست شهرداری رشت ارائه نمود.