شهرداری رشت در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز رای های کمیسیون ماده صد را در مناطق اجرا می نماید.   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – در پی تخریب چند ملک در منطقه یک، باقر قنبری مدیر این منطقه با اشاره به اینکه اگر ملکی […]

شهرداری رشت در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز رای های کمیسیون ماده صد را در مناطق اجرا می نماید.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – در پی تخریب چند ملک در منطقه یک، باقر قنبری مدیر این منطقه با اشاره به اینکه اگر ملکی طبق قوانین و ضوابط ساخت و ساز بنا نگردیده باشد، شامل جریمه خواهد شد، اظهار کرد: مالکی که ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده باشد و جریمه آن را هم پرداخت نکند ، اجرای رای کمیسیون ماده صد را به همراه خواهد داشت.

 

مدیر منطقه یک شهرداری رشت تصریح کرد: با اعلام رای دیوان مبنی‌ بر تخریب ملک متخلف، مالک طی مهلت مقرر، باید اقدام به تخریب بنا کند و در صورت تمکین، شهرداری میتواند راسا اقدام نموده و هزینه تخریب را از مالک دریافت نماید.

 

قنبری در پایان از شهروندان فهیم شهر رشت درخواست نمود تا از ساخت و سازهای غیرقانونی، بدون اخذ پروانه و به دور از ضوابط شهرسازی خودداری نموده تا رای تخریب دیوان گریبانگیر آنان نشود.