شهردار آستانه اشرفیه: بودجه پیشنهادی شهرداری را تقدیم شورا کرد بعضی از بدهکاریها شهرداری هیچ کجا ثبت نشده است عصر امروز جلسه شورای شهرآستانه اشرفیه با حضور شهردار این شهر در سالن جلسات شورای برگزار شد. علی مقصودی شهردار آستانه اشرفیه در این جلسه با اشاره بدهکاری سی میلیاردی شهرداری ، گفت: علاوه بر بدهکاری […]

شهردار آستانه اشرفیه: بودجه پیشنهادی شهرداری را تقدیم شورا کرد

بعضی از بدهکاریها شهرداری هیچ کجا ثبت نشده است

عصر امروز جلسه شورای شهرآستانه اشرفیه با حضور شهردار این شهر در سالن جلسات شورای برگزار شد.

علی مقصودی شهردار آستانه اشرفیه در این جلسه با اشاره بدهکاری سی میلیاردی شهرداری ، گفت: علاوه بر بدهکاری ثبت شده شهرداری ، بعضی از بدهکاریها شهرداری هیچ کجا ثبت نشده است و مجموع بدهی ثبت شده به حدود سی میلیارد می رسد.

مقصودی بودجه پیشنهادی شهرداری را ، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰ میلیارد تومان میلیارد تومان اعلام کرد. که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است .او در این ارتباط گفت : بنده این قول را خواهم داد که بودجه سال آینده به طور کامل محقق گردد.و تحقق این موضوع ، به معنا دست بردن درجیب مردم نیست و نگاه بنده به دریافت مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی است.

در ادامه شهردار آستانه اشرفیه برنامه عملیاتی شهرداری تا سال ۱۴۰۴به شورا تقدیم وضمن تبعین این برنامه گفت:در این برنامه پیش بینی هزینه اجرا ، مدت زمان اجرا ، مسائل فنی ، مشکلات و موانع و به طور کلی چشم اندازچهارساله شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۴ در آن دیده شده است.

علی مقصودی همچنین در این جلسه، سید مصطفی فلاح مرادی را به عنوان دبیر هیئت عالی سرمایه گذاری معرفی کرد.

  • منبع خبر : گیل امارد