شهردار رشت در حاشیه بازدید از معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی با اشاره به استقرار نرم افزار کنترل پروژه در شهرداری رشت اظهار داشت: هدف از استقرار این نرم افزار ایجاد پایگاه اطلاعاتی و یکپارچه سازی داده های پروژه های عمرانی است. وی افزود: با استفاده از این نرم افزار می توان […]

شهردار رشت در حاشیه بازدید از معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی با اشاره به استقرار نرم افزار کنترل پروژه در شهرداری رشت اظهار داشت: هدف از استقرار این نرم افزار ایجاد پایگاه اطلاعاتی و یکپارچه سازی داده های پروژه های عمرانی است.


وی افزود: با استفاده از این نرم افزار می توان وضعیت کل پروژه های شهرداری رشت را رصد کرده و بر اساس زمان بندی لازم جهت تکمیل پروژه ها و پرداخت‌ها به پیمانکاران برنامه ریزی کرد.


احمدی با اشاره به اینکه تاکنون این نرم افزار در مناطق پنج گانه و دو سازمان شهرداری مستقر شده است، بیان داشت: نرم افزار مذکور تا پایان هفته آینده بطور کامل استقرار یافته و آماده بهره برداری می شود.


شهردار رشت با بیان اینکه تمام پیمانکاران شهرداری جهت همکاری موظف به خرید نرم افزار مربوطه و ارائه گزارش و تعیین صورت وضعیت از طریق آن هستند، ابراز داشت: تا کنون ۱۰ پیمانکار به این نرم افزار دسترسی پیدا کرده و ۲۵ قرارداد در آن وارد و ثبت شده است.


وی خاطرنشان کرد: آموزش نهایی نرم افزار کنترل پروژه هفته آینده به مدیران و پیمانکاران شهرداری داده می شود ضمن اینکه مدیران شهرداری از طریق این نرم افزار می توانند نسبت به اولویت بندی پروژه ها، اقدامات لازم را انجام دهند.

تعداد بازدید:

۷۲