سید محمد احمدی شهردار رشت از راه اندازی ستاد ویژه مدیریت پسماند در شهرداری رشت خبر داد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از راه اندازی ستاد ویژه پسماند در شهرداری رشت خبر داد. شهردار رشت هدف از راه اندازی ستاد ویژه مدیریت پسماند […]

سید محمد احمدی شهردار رشت از راه اندازی ستاد ویژه مدیریت پسماند در شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از راه اندازی ستاد ویژه پسماند در شهرداری رشت خبر داد.

شهردار رشت هدف از راه اندازی ستاد ویژه مدیریت پسماند در شهرداری رشت را تسریع در اجرای پروژه های مدیریت پسماند،نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران،نظارت و انسجام بیشتر پروژه های مرتبط با حوزه پسماند عنوان کرد.

شهردار رشت در پایان اظهار امیدواری کرد: راه اندازی این ستاد بتواند روزهای خوبی برای مردم صبور و فهیم سراوان و شهر رشت رقم بزند.

گفتنی است دبیرخانه  ستاد مستقیما زیرنظر شهردار به فعالیت می پردازد