شهردار رشت در جلسه شورای اداری تاکید کرد : شهرداری رشت نیازمند تحول‌ و تغییر در رویکردهاست – تسریع در اجرای برنامه‌های استقبال از بهار . شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری ضمن تاکید بر تحول‌ خواهی و ضرورت تغییر در رویکردهای شهرداری رشت گفت: از سازمانها و مناطق پنجگانه شهرداری رشت انتظار دارم […]

شهردار رشت در جلسه شورای اداری تاکید کرد :
شهرداری رشت نیازمند تحول‌ و تغییر در رویکردهاست – تسریع در اجرای برنامه‌های استقبال از بهار
.

شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری ضمن تاکید بر تحول‌ خواهی و ضرورت تغییر در رویکردهای شهرداری رشت گفت: از سازمانها و مناطق پنجگانه شهرداری رشت انتظار دارم اجرای برنامه‌های استقبال از بهار را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ در جلسه شورای اداری شهرداری که با حضور معاونین، مدیران مناطق و روسای سازمانهای زیر مجموعه برگزار شد، اظهار داشت: گام برداشتن در راه خدمت صادقانه به مردم نیت واقعی و خواسته همیشگی شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی بوده و هست.
شهردار رشت عنوان کرد: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و فصل بهار فعالیتها و اقدامات مناطق پنجگانه شهرداری و سازمانهای خدماتی از حساسیت و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و در همین جا از همه بخشهای مختلف شهرداری انتظار دارم، تسریع در اجرای این برنامه‌ها، هم‌افزایی و هماهنگی بین حوزه‌ای را در اولویت قرار دهند.
سید امیر حسین علوی پرهیز از حواشی و پرداختن به همان رویه اصلی مجموعه مدیریت شهری شهرداری رشت برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان را از همه بخشها، زیرمجموعه‌ها، مناطق و معاونتها خواستار شد و افزود: بدون تردید ثمره و برکات اتحاد و هماهنگی بیشتر در شهرداری در درجه اول به خود شهروندان فهیم شهر رشت برخواهد گشت.
وی با بیان اینکه حمایت از پرسنل شهرداری رشت و اهمیت دادن به نیروهای خدوم خدماتی همواره در اولویت بوده است، افزود: با تقویت اتحاد و پرهیز از تفرق، حواشی‌های متعدد نمی‌تواند اقدامات و عملکردهای شهرداری را زیرسؤال ببرد از طرفی انتظارم از مناطق پنجگانه این است که به امور حاشیه‌ای توجه نداشته باشند و برنامه‌هایی که به آنان محول شده را عملیاتی نمایند.
شهردار رشت اضافه کرد: شهرداری رشت نیازمند تغییر در رویکردها است و صرف انجام کارهای روتین و روزمره طبق شرح وظایف هیچ اتفاق مثبتی برای این شهر و شهروندانش به وقوع نمی‌پیوندد، بنابراین از همه انتظار دارم برنامه تحول داشته باشند.