سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست با مدیران مناطق پنج گانه شهرداری که ظهر  پنج شنبه ( ۲۱ مرداد ماه) برگزار شد به تلاش مضاعف برای افزایش درآمد و وصول مطالبات شهرداری تاکید کرد.   احمدی در این جلسه با بیان اینکه نیازمند شناسایی روش های افزایش درآمدی جدید و تشکیل و تقویت کمیته […]

سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست با مدیران مناطق پنج گانه شهرداری که ظهر  پنج شنبه ( ۲۱ مرداد ماه) برگزار شد به تلاش مضاعف برای افزایش درآمد و وصول مطالبات شهرداری تاکید کرد.

 

احمدی در این جلسه با بیان اینکه نیازمند شناسایی روش های افزایش درآمدی جدید و تشکیل و تقویت کمیته درآمدی شهرداری می باشیم، بیان داشت: باید راهکارهای تامین اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران اتخاذ شود.

 

شهردار رشت خاطرنشان کرد: باید در فرصت محدود باقی مانده شرایط جوی مناسب، برای سرعت بخشی به پروژه های نیمه کاره و اجرای پروژه های جدید عمرانی حداکثر بهره را ببریم.