بی تردید انجام سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد افزایش ارزش افزوده برای املاک متعلق به شهرداری به ما کمک می کند اقدامات خوبی را در جهت پیشبرد اهداف شهرداری ثبت نماییم

تحولات شگرفی در حوزه سیما و منظر شهری کلاچای شاهد خواهیم بود
شهردار کلاچای از تغییر و تحول اساسی در حوزه سیما و منظر شهری این شهر قبل از پایان سال خبر داد .
“فرزاد دلارام” روز سه شنبه در جمع نیروهای واحد خدمات شهری، تحقق این امر را مستلزم همت و تلاش جهادی نیروهای واحد خدمات شهری ذکر و افزود: باید تلاش کنیم شهر کلاچای را به جایگاه واقعی خود که حق مردم این شهر است ارتقا بخشیم.
وی موضوع سرمایه گذاری و الگو برداری از شهرداری های بزرگ را در ایجاد روند توسعه پایدار با اهمیت دانست و اظهار کرد: یکی از برنامه های محوری ما با کمک شورا بحث سرمایه گذاری و الگو برداری از متد شهرداری های بزرگ و اینکه بتوانیم اموالی که متعلق به ماست، ارزش افزوده را برای آنها ایجاد کنیم که طبعاً متضمن منافع و مصالح شهر و شهرداری خواهد بود.
شهردار کلاچای با بیان اینکه به جد مخالف خام فروشی برای پرداخت حقوق یا موارد مشابه هستم تصریح کرد: بی تردید انجام سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد افزایش ارزش افزوده برای املاک متعلق به شهرداری به ما کمک می کند اقدامات خوبی را در جهت پیشبرد اهداف شهرداری ثبت نماییم.
وی احترام و درک متقابل در بین مجموعه شهرداری را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: انتظار می رود کار خود را به نحو مطلوب انجام داده و از این طریق اعتماد عمومی را افزایش دهید.
به گفته وی، در تحقق برخی موضوعات مهم همچون تغییر وضعیت نیروهای شرکتی از ظرفیت عظیم نماینده محترم رودسر و املش که شخصیت ملی است استفاده خواهم کرد تا بتوانیم سرنوشت نیروهای شرکتی را به یک سر انجام مطلوب سوق دهیم.
شهردار کلاچای همچنین روز سه شنبه با حضور در واحد موتوری و آتش نشانی با کارکنان این واحد نیز دیدار و گفت و گو کرد
“دلارام” در این بازدید بر لزوم تجهیز امکانات آتش نشانی تاکید کرد و گفت: تلاش می کنیم برخی از کمبودها و نارسایی ها را در کوتاه مدت جبران کنیم.