شیخ المراجع ، آیت‌الله العظمی صافی به ملکوت اعلی پیوست 🔹مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله صافی گلپایگانی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت. 🔹عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی ، عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی (ره) ، از جمله فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله صافی بود

 

شیخ المراجع ، آیت‌الله العظمی صافی به ملکوت اعلی پیوست

🔹مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله صافی گلپایگانی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.

🔹عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی ، عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی (ره) ، از جمله فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله صافی بود