صندلی یکیست ، محمدباقر دوتاست   به گزارش  نگاه شمال و به نقل از خراسان نیوز؛ با بررسی ۲۱۰ حوزه انتخابیه برای احراز ۲۹۰ کرسی سبز مجلس که طی یک ماه کاری، صورت گرفت به داده های جذابی در باب گردش در صندلی ریاست مجلس دوازدهم رسیدیم. ⬅️ پس از رسوایی اسحاق گِیت شرایط محمدباقر […]

صندلی یکیست ، محمدباقر دوتاست

 

به گزارش  نگاه شمال و به نقل از خراسان نیوز؛ با بررسی ۲۱۰ حوزه انتخابیه برای احراز ۲۹۰ کرسی سبز مجلس که طی یک ماه کاری، صورت گرفت به داده های جذابی در باب گردش در صندلی ریاست مجلس دوازدهم رسیدیم.

⬅️ پس از رسوایی اسحاق گِیت شرایط محمدباقر قالیباف متزلزل شده است، و با نظر به دیگر پارامترهای صحنه سیاسی امروز ایران و احتمالا ضرورتِ بالانس قوای مجریه و مقننه شرایط را بسمت و سوی دیگری سوق میدهد.

✅️ در این میان بزرگترین وزنه از جناح منتقد دولت که در صحنه انتخابات باقی مانده محمدباقر نوبخت ریاست سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است؛ که از حوزه رشت و خمام در گیلان وارد گود انتخابات شده.

🟩 در بررسی از طریق گفتگو با نامزدهای سرشناس حوزه های انتخابیه از جناح های مختلف به یک گرایش عجیب در میان اغلب نامزدها به شخصیت محمدباقر نوبخت رسیدیم. که گویای مطرح شدن جدی او برای کسب کرسی ریاست مجلس دوازدهم است.

⚠️ در این مطالعه که از طریق تماس و کسب نظر از ۵۶۷ نامزد صورت گرفت؛ ۴۴ درصد به ریاست نوبخت و ۳۳ درصد به قالیباف رای دادند و ۱۷ درصد رایی دیگر دادند.