طرح بدون واسطه مطالبات حوزه سلامت گیلان با وزارت بهداشت 💠 هم‌زمان با پانزدهمین دور از سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیات دولت به استان، میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشت استقرار یافت. 💠در میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در دانشکده پرستاری و مامایی رشت، دکتر […]

طرح بدون واسطه مطالبات حوزه سلامت گیلان با وزارت بهداشت

💠 هم‌زمان با پانزدهمین دور از سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیات دولت به استان، میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشت استقرار یافت.

💠در میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در دانشکده پرستاری و مامایی رشت، دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری و رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور به نمایندگی از وزیر بهداشت حضور دارد.