طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محسن شرقی کرگان رودی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید نورانی شهرستان تالش، منصوب شد.   دکتر شرقی سابقه ۱۷ سال کار در بیمارستان نورانی، دو دوره عضویت در هیئت رئیسه نظام پزشکی شهرستان و همچنین ریاست بخش اورژانس این بیمارستان را در […]

طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محسن شرقی کرگان رودی، به عنوان سرپرست بیمارستان شهید نورانی شهرستان تالش، منصوب شد.

 

دکتر شرقی سابقه ۱۷ سال کار در بیمارستان نورانی، دو دوره عضویت در هیئت رئیسه نظام پزشکی شهرستان و همچنین ریاست بخش اورژانس این بیمارستان را در کارنامه خود دارد.

 

گفتنی است؛ پیش از این، دکتر سید نظام الدین هاشمی عهده دار این مسئولیت بود.