نگاه شمال ؛ دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی از بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود، از نزدیک روند اجرایی پیشرفت کار های زیرساختی و کم و کیف مشکلات این بیمارستان را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید، دکتر گل شکن طی گفت […]

نگاه شمال ؛ دکتر مصطفی گل شکن- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی از بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود، از نزدیک روند اجرایی پیشرفت کار های زیرساختی و کم و کیف مشکلات این بیمارستان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، دکتر گل شکن طی گفت و گویی با مسئولان این بیمارستان، اقدامات صورت گرفته در خصوص میزان برطرف شدن مشکلات مطروحه در ادوار قبلی بازدید خود، اعم از مسائل و مشکلات مربوط به نیروهای شرکتی، خدماتی و تاسیساتی شاغل در این بیمارستان و همچنین مشکلات زیرساختی تاسیسات این بیمارستان را نیز مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه با حضور در محل پروژه عمرانی توسعه بیمارستان شهید حسین پور لنگرود از نزدیک، روند پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور را ، بررسی کرد.

لازم به ذکر است؛ گفت و گو با کادر درمان در خصوص بررسی مشکلات آنها در این بیمارستان و همچنین انجام اقدامات لازم در خصوص مرتفع کردن مشکلات مطروحه ، پایان بخش بازدید امروز معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود