حکمی از سوی دکتر جمشید محمدی – رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، مسعود جوبنه – معاون فنی و عملیات به عنوان سخنگوی اورژانس استان گیلان نیز، منصوب شد.   گفتنی‌است؛ جوبنه نخستین سخنگوی اورژانس گیلان است.

حکمی از سوی دکتر جمشید محمدی – رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، مسعود جوبنه – معاون فنی و عملیات به عنوان سخنگوی اورژانس استان گیلان نیز، منصوب شد.

 

گفتنی‌است؛ جوبنه نخستین سخنگوی اورژانس گیلان است.