رشت_نگاه شمال_طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ علی فیض ثابت سرپرست معاونت اجرایی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان شد.  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وبدا) ؛ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، علی فیض ثابت به عنوان سرپرست معاونت […]

رشت_نگاه شمال_طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ علی فیض ثابت سرپرست معاونت اجرایی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان شد.

 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وبدا) ؛ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، علی فیض ثابت به عنوان سرپرست معاونت اجرایی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان منصوب شد.