۰ عادل کرم زادگان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور شد طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عادل کرم زادگان به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور منصوب شد. گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ رییس دانشگاه، طی ابلاغی، عادل کرم زادگان را به سمت سرپرست مدیریت مرکز […]

۰

عادل کرم زادگان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عادل کرم زادگان به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور منصوب شد.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ رییس دانشگاه، طی ابلاغی، عادل کرم زادگان را به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور منصوب کرد.

پیش از کرم زادگان ، رقیه اعتمادی فر مسوولیت مدیریت مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور را بر عهده داشت  داشت.

عادل کرم زادگان  پیش ازاین مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بوده است .