جلسه عصر امروز شورای اسلامی شهر رشت، سرپرست جدید شهرداری رشت منصوب شد.   به گزارش  نگاه شمال و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که عصر امروز شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با استعفای سید محمد احمدی […]

جلسه عصر امروز شورای اسلامی شهر رشت، سرپرست جدید شهرداری رشت منصوب شد.

 

به گزارش  نگاه شمال و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که عصر امروز شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با استعفای سید محمد احمدی موافقت شد.

 

در این جلسه با ۷ رای موافق علی بهارمست که معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت، برای سومین بار به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

 

شایان ذکر است، سید محمد احمدی به مدت ۱۰ ماه مسند شهرداری رشت را بر عهده داشت که در جلسه عصر امروز شورا با ۷ رای استعفای ایشان مورد موافقت اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.

 

تعداد بازدید: ۷۰