💢بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار کومله از از اجرای عملیات شن ریزی در کوچه شهید یوسفی (جنب استخر) توسط شهرداری کومله.   بازدید میدانی  دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست و آقای امیدی راد عضو شورای شهر کومله از عملیات  جدول گذاری  در خیابان منتهی به ورودی مجموعه تفریحی گردشگری نگین سبز شهر کومله […]

💢بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار کومله از از اجرای عملیات شن ریزی در کوچه شهید یوسفی (جنب استخر) توسط شهرداری کومله.

 

بازدید میدانی  دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست و آقای امیدی راد عضو شورای شهر کومله از عملیات  جدول گذاری  در خیابان منتهی به ورودی مجموعه تفریحی گردشگری نگین سبز شهر کومله که توسط پیمانکار شهرداری در حال اجرا می باشد.

 

بازدید میدانی دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست و آقای امیدی راد عضو شورای شهر کومله از اجرای پروژه بتن ریزی در خیابان رسالت، بن بست رسالت ۴ و بن بست پاکبان که توسط پیمانکار شهرداری اجرا گردید