. عوارض ورود خودروهای پلاک انزلی به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی نیم بها شد. 🔹کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی: 🔸پیرو تاکید مدیرعامل و بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان ازین پس عوارض ورود خودروهای پلاک انزلی به محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی با تخفیف پنجاه درصد اعمال می […]

.

عوارض ورود خودروهای پلاک انزلی به فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی نیم بها شد.

🔹کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی:

🔸پیرو تاکید مدیرعامل و بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان ازین پس عوارض ورود خودروهای پلاک انزلی به محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی با تخفیف پنجاه درصد اعمال می شود.

🔸عوارض ورود خودرو به فاز تجارت و گردشگری صد هزار ریال بوده که بر این اساس برای بومیان و شهروندان انزلی شامل تخفیف نیم بها دریافت خواهد شد.