عیادت استاندار گیلان به همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از همکار دچار سانحه شده بیمارستان کوثر آستانه 🔰 دکتر اسدالله عباسی- استاندار گیلان به همراه دکتر کامران عزتی- سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر شبکه بهداشت و درمان آستانه و رییس بیمارستان کوثر آستانه از امید آتش افروز، جوانی که با مهار کپسول اکسیژن دچار […]

عیادت استاندار گیلان به همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از همکار دچار سانحه شده بیمارستان کوثر آستانه

🔰 دکتر اسدالله عباسی- استاندار گیلان به همراه دکتر کامران عزتی- سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر شبکه بهداشت و درمان آستانه و رییس بیمارستان کوثر آستانه از امید آتش افروز، جوانی که با مهار کپسول اکسیژن دچار حریق شده در بخش بیماران کرونایی بیمارستان کوثر آستانه از حادثه ای دلخراش جلوگیری کرد و هر دو دست وی در این حادثه دچار سوختگی شد، دیدار و گفت و گو کرد.

🔰 در این عیادت ضمن پیگیری روند درمانی همکار شجاع بیمارستان کوثر، مقرر شد ، پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی، پرداخت حقوق کامل همراه با مزایا در دوران نقاهت و همچنین تبدیل وضعیت شغلی وی از طرف دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیگیری شود.