فراخوان شرکت در بيست و هفتمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي  منتشر شد 🔹۲۵ آذر تا ۹ دی‌ماه مهلت ثبت نام در بيست و هفتمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي سال جاری 🔹ثبت نام در دو بخش افراد حقيقي (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی انجام خواهد شد. 🔹در سال جاری محور “دانشمند برتردانشگاههای علوم […]

فراخوان شرکت در بيست و هفتمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي  منتشر شد

🔹۲۵ آذر تا ۹ دی‌ماه مهلت ثبت نام در بيست و هفتمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي سال جاری

🔹ثبت نام در دو بخش افراد حقيقي (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی انجام خواهد شد.

🔹در سال جاری محور “دانشمند برتردانشگاههای علوم پزشکی کشور” برای اولین بار به محورهای بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزوده شد.