فرماندار رشت از کاهش ‌۳۱ درصدی میزان سرقت منازل شهرستان رشت نسبت به سال گذشته خبر داد. مهندس علی فتح اللهی در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت، با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و مقابله با معضل سرقت در شهرستان رشت، گفت: با توجه به اقدامات صورت پذیرفته و آگاه سازی عموم […]

  • فرماندار رشت از کاهش ‌۳۱ درصدی میزان سرقت منازل شهرستان رشت نسبت به سال گذشته خبر داد.

مهندس علی فتح اللهی در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت، با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و مقابله با معضل سرقت در شهرستان رشت، گفت: با توجه به اقدامات صورت پذیرفته و آگاه سازی عموم مردم میزان سرقت از منازل نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش داشته است.

 وی با تاکید بر لزوم واکاوی علل وقوع سرقت و کارشناسی همه جانبه آن، افزود: اگر علت ها را واکاوی نکنیم یقینا نمی توانیم به راهکار های لازم پیشگیری و برخورد با معضل سرقت دست یابیم.

فرماندار رشت با بیان اینکه بایستی حساسیت جامعه نسبت به معضل سرقت را بالا ببریم، افزود: در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی هر چیزی را که مردمی کردیم موفق شده ایم و در تمام کارها وقتی مردم پای کار آمدند، لذا ضرورت دارد مشارکت های مردمی در عرصه پیشگیری از سرقت را تقویت و به دنبال دستیابی به راهکارهای مناسب مشارکت هر چه بیش تر مردم باشیم.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به تاثیر تکنولوژی، تجهیزات الکترونیکی و پایش های تصویری در پیشگیری از سرقت، تاکید کرد: در همین راستا باید شهرمان را به شهری هوشمند تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه تعامل بیشتر مردم و دستگاه های اجرایی با نیروی انتظامی زمینه ساز کاهش سرقت در جامعه است، افزود: بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات الکترونیکی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگیری از وقوع سرقت موثر است، از همین رو باید به دنبال این باشیم شهرمان را  به شهر هوشمند تبدیل کنیم.