فرماندار لنگرود با تاکید بر رفع محرومیت زدایی از اطاقور تصریح کرد: مدیران شهرستان به دنبال این هستند که پیش بینی های لازم را در برابر بحرانهای طبیعی داشته باشند تا به منطقه خسارتی وارد نشود.

رحیم حیدری فرماندار لنگرود از مناطق مختلف بخش اطاقور بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نگاه شمال فرماندار لنگرود در حاشیه بازدید از بخش اطاقور گفت: با همراهی بخشدار، رئیس بنیاد مسکن، رییس اداره راهداری و اعضای شورا از ابنیه بخش و پروژه های عمرانی بازدید به عمل آمد.

رحیم حیدری با بیان اینکه ابنیه آسیب دیده برای مقابله در برابر بارش باران بازسازی و مرمت می شوند، افزود: این کار صورت میگیرد تا هنگام بحران دچار تخریب راه ها و پلها نباشیم.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات عمرانی برای بخش اطاقور در کمیته برنامه ریزی گفت: هر یک از پروژه ها در سرفصلهای مربوط به خودش دیده میشود تا اعتبارات لازم به آنها اختصاص یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرماندار لنگرود در حاشیه بازدید از بخش اطاقور در گفتگو با دیارمیرزا گفت: با همراهی بخشدار، رئیس بنیاد مسکن، رییس اداره راهداری و اعضای شورا از ابنیه بخش و پروژه های عمرانی بازدید به عمل آمد.

رحیم حیدری با بیان اینکه ابنیه آسیب دیده برای مقابله در برابر بارش باران بازسازی و مرمت می شوند، افزود: این کار صورت میگیرد تا هنگام بحران دچار تخریب راه ها و پلها نباشیم.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات عمرانی برای بخش اطاقور در کمیته برنامه ریزی گفت: هر یک از پروژه ها در سرفصلهای مربوط به خودش دیده میشود تا اعتبارات لازم به آنها اختصاص یابد.

فرماندار لنگرود با تاکید بر رفع محرومیت زدایی از اطاقور تصریح کرد: مدیران شهرستان به دنبال این هستند که پیش بینی های لازم را در برابر بحرانهای طبیعی داشته باشند تا به منطقه خسارتی وارد نشود.

 

  • منبع خبر : دیارمیرزا