بدنبال عقد قرارداد با کارشناسان و مراکز مشاوره مامایی هستیم. مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان در دیدار با انجمن مامایی استان بدنبال عقد قرارداد با کارشناسان و مراکز مشاوره مامایی هستیم. دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان به اتفاق معاون خرید راهبردی، رئیس اداره رتبه بندی و رابط مامایی مدیریت درمان استان در […]

 

بدنبال عقد قرارداد با کارشناسان و مراکز مشاوره مامایی هستیم.

مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان در دیدار با انجمن مامایی استان

بدنبال عقد قرارداد با کارشناسان و مراکز مشاوره مامایی هستیم.

دکتر حسین ابراهیمی مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان به اتفاق معاون خرید راهبردی، رئیس اداره رتبه بندی و رابط مامایی مدیریت درمان استان در زمینه بررسی انعقاد قرارداد با کارشناسان مامایی دارای مطب و مراکز مشاوره مامایی و نیز رفع موانع و اشکالات موجود به منظور ارائه خدمات بیشتر به بیمه شدگان با اعضای انجمن مامایی گیلان دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش  نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان، دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد جمعیت در استان گیلان بسیار پایین بوده است گفت: ان شاا… بتوانیم با همکاری و مشارکت انجمن مامایی استان و ارائه خدمات مامایی ارزان قیمت به مادران باردار به افزایش جمعیت در گیلان کمک کنیم.

 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: همان طور که مقام معظم رهبری مدظله العالی در راستای اهمیت و ضرورت جوانی جمعیت فرموند: تکثیر نسل برای حفظ نظام اسلامی وظیفه عمومی است هر کس در این راه تلاش کند، آمر به معروف است. مجموعه مدیریت درمان گیلان نیز در تلاش است با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود و با تعامل با مراکز طرف قرارداد، خدمت رسانی بهتر به مردم انجام شود.

 

وی افزود: در حال حاضر معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان با دو مرکز مشاوره مامایی در مرحله عقد قرارداد بوده و آمادگی عقد قرارداد با سایر متقاضیان مامایی را نیز دارد.

 

شایان به ذکر است: در این نشست نحوه عقد قرارداد با کارشناسان مامایی دارای مطب و مراکز مشاوره مامایی در جهت ارائه خدمت رسانی ارزان و مطلوب به بیمه شدگان سازمان مورد بررسی و تبادل نظرقرار گرفت.