مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه پرداخت کارمزد کارگزاری‌های صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.   به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، علی شیرکانی ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه موسسات کارگزاری واحد اجرایی فعال در بخش […]

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه پرداخت کارمزد کارگزاری‌های صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.

 

به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، علی شیرکانی ضمن اعلام این خبر با بیان اینکه موسسات کارگزاری واحد اجرایی فعال در بخش غیردولتی به نمایندگی صندوق بوده و با رعایت قوانین و مقررات و سایر مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، مجاز به عرضه خدمات بیمه ای واگذار شده از سوی صندوق هستند، درخصوص مبنا، میزان، شیوه محاسبه و پرداخت کارمزد مؤسسات کارگزاری گفت: کارمزد استحقاقی کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی معادل پنج درصد حق بیمه وصولی از جذب بیمه شده جدید، تمدید دوره بیمه و خرید وقفه‌های بیمه پردازی است که با این ابلاغیه هرکارگزار برای جذب بیمه شده جدید و تشکیل پرونده معادل ۵۰ درصد کارمزد علاوه بر ۵ درصد کارمزد استحقاقی دریافت خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر بیمه بانوان روستایی و عشایری گفت: درصورتی که بیمه شده جدید هرکارگزار را بانوان تشکیل دهند حدود ۱۰ درصد به این میزان افزوده خواهد شد.
شیرکانی تاکید کرد: درصورتی که بیمه شده جدید کمتر از ۳۰ سال سن داشته باشد، هرکارگزار برای جذب آن ۲۵ درصد کارمزد حق الزحمه تشویقی علاوه بر ۵۰ درصد کارمزد استحقاقی دریافت خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر جزئیات پرداخت کارمزد کارگزاران را به شرح زیر بیان کرد؛ به ازای تشکیل و تکمیل هر پرونده نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و استرداد حق بیمه و به ازای تشکیل و تکمیل هر پرونده مستمری سالمندی و بازنشستگی معادل ۵ درصد یک ماه سطح یک درآمدی، به ازای تشکیل و تکمیل هر پرونده مستمری بازماندگان و از کارافتادگی کلی و تهیه گزارشات لازم، حسب درخواست صندوق معادل ۵ درصد یک ماه سطح هشت درآمدی و به ازای حضور کارگزار در نشستهای استانی تا سقف ۴ جلسه در سال معادل ۱۰ درصد یک ماه سطح هشت درآمدی به عنوان کارمزد به مؤسسه کارگزاری پرداخت خواهد شد.
وی در پایان درخصوص نحوه پرداخت این کارمزدها نیز گفت: کارمزد ۵ درصدی جهت تشکیل و تکمیل هر پرونده نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و استرداد حق بیمه توسط کارگزاری و مدیریت استان، کارمزد تشکیل و تکمیل هر پرونده مستمری سالمندی و بازنشستگی پس از صدور احکام مستمری، کارمزدهای تشکیل و تکمیل هر پرونده مستمری بازماندگان و از کارافتادگی کلی پس از صدور احکام مستمری و یا ابلاغ رأی کمیسیون پزشکی، کارمزد پرونده‌های تهیه گزارشات لازم حسب درخواست صندوق و کارمزد حضور کارگزار در نشستهای استانی پس از ارائه گزارش درخواستی از سوی معاونت بیمه‌ای و تایید گزارش و مستندات توسط اداره کل هماهنگی و نظارت برامور استانها و کارگزاری‌ها پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است کارمزدهای تایید شده به صورت ماهانه و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از پایان هر ماه محاسبه و به موسسه کارگزاری پرداخت می‌شود.