مدیرکل زندان‌های استان گیلان با تاکید بر اولویت‌های سازمانی؛ با برنامه‌ریزی دقیق، ساخت بستر مناسب برای کمک‌رسانی به گروه هدف مهیا گردد نگاه شمال؛ با تاکید بر اولویت های ده گانه سازمان زندان های کشور و توجه به خانواده زندانیان ، بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و خدمات اجتماعی زندان های گیلان همزمان […]

با برنامه‌ریزی دقیق، ساخت بستر مناسب برای کمک‌رسانی به گروه هدف مهیا گردد

نگاه شمال؛ با تاکید بر اولویت های ده گانه سازمان زندان های کشور و توجه به خانواده زندانیان ، بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و خدمات اجتماعی زندان های گیلان همزمان با نشست فصلی مددکاران برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندان های گیلان ،در بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و خدمات اجتماعی زندان های گیلان که همزمان با نشست فصلی مددکاران برگزار شد ،محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان با تاکید بر اولویت های ده گانه سازمان زندان های کشور و توجه به خانواده زندانیان که در اولویت هفتم قرار دارد به نقش مددکاران در احترام به کرامت ذات انسانی فارغ از وضعیت شخصی آنان تاکید، و عملکرد آنان را مستلزم دید فنی در شناخت شخصیت گروه هدف و خانواده های آنان دانست .

وی افزود، مددکاران هیچ گاه نباید فراموش کنند که زندانیان به آنان نیاز دارند و باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با مطالعه دقیق پرونده شخصیتی آنان و نیاز سنجی های اولیه ،اولویت ها را برای ساخت بستر مناسب برای کمک رسانی به گروه این هدف مهیا سازند .

محمدی اصل با تقدیر از انجمن های حمایت ۱۳ گانه استان ها و مرکز مراقبت بعد از خروج در شناسایی و پیگری خانواد ه های نیازمند زندانیان گفت : در بازدید های هفتگی توانستیم با حضور در محل زندگی خانواده زندانیان از وضعیت زندگی و معیشت آنان مطلع شویم و با برنامه ریزی های انجام شده فرزندان زندانیانی که از تحصیل بازمانده بودند با مکاتبه آموزش و پرورش استان به چرخه تحصیل بازگردانیم و همچنین با نشست های متعدد با مدیران شرکت های مختلف برای اغلب خانواده زندانیان شغل ایجاد گردید

مدیر کل زندان های گیلان در خصوص مشاوره های تخصصی توسط مددکاران گفت : علاوه بر مشاوره های لازم برای مددجویان و خانواد ه های آنان در زندان ها نیاز است مشاوره های تخصصی نیز صورت گیرد و با همکاری دیگر نهادها و ادارات از جمله بهزیستی ، کمیته امداد و دیگر ادارت این پیوند نزدیک بوجود آمده و خانواده زندانیان با مراجعه به مراکز معرفی شده تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند.

محمدی اصل در پایان با اشاره به اینکه هر محکوم با ارتکاب جرمی به زندان معرفی و تحمل حبس می نماید و ما باید بدون در نظر گرفتن نوع جرم آن وظایفی که در حیطه سازمانی ما می باشد برای او و خانواده اش به بهترین نحو ممکن انجام دهیم به سخنان خود پایان داد .