مدیرکل شیلات گیلان: 🔸 تولید و رهاسازی ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه های گیلان عظیم مدبری با اشاره به آغاز فصل رهاسازی بچه ماهی ها در رودخانه ها و تالاب ها، اظهار کرد: با هدف بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی با ارزش دریای خزر و افزایش درآمد صیادان و پایداری اشتغال جامعه صیادی، بیش از ۱۵۰ […]

مدیرکل شیلات گیلان:

🔸 تولید و رهاسازی ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه های گیلان

عظیم مدبری با اشاره به آغاز فصل رهاسازی بچه ماهی ها در رودخانه ها و تالاب ها، اظهار کرد: با هدف بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی با ارزش دریای خزر و افزایش درآمد صیادان و پایداری اشتغال جامعه صیادی، بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان استخوانی در سال جاری تولید شده است.

وی گونه های تولید شده را شامل سفید، سوف، سیم، کلمه، کولی، لای ماهی، سس ماهی، کپور معمولی و کپور تالابی و انواع ماهیان خاویاری دانست.

مدیرکل شیلات گیلان تصریح کرد: حدود یک و نیم میلیون قطعه بچه ماهی از انواع خاویاری شامل قره برون، اوزون برون، شیپ و فیل ماهی نیز تولید شده است.

مدبری، با اشاره به تولید ماهیان استخوانی و خاویاری در مراکز سه گانه تولید و بازسازی ذخایر استان، عنوان کرد: رهاسازی بچه ماهی های تولید شده در رودخانه ها و تالاب های منتهی به دریای خزر صورت می گیرد.

وی ادامه داد: رهاسازی بچه ماهی های تولید شده از اواخر بهار آغاز می شود و تا پایان مرداد ادامه دارد و لذا هم اکنون رهاسازی بچه ماهی ها در حال انجام است.

مدیرکل شیلات گیلان، سه مرکز شهید بهشتی سنگر، شهید انصاری رشت و شادروان دکتر یوسف پور سیاهکل را از جمله مراکز تولید ژنتیکی ماهیان استخوانی و خاویاری گیلان دانست و بیان کرد: در مرکز شهید انصاری گونه های سفید بهاره، سفید پاییزه، کپور تالابی، لای ماهی، سیاه کولی، شاه کولی و اردک ماهی، در مرکز سیاهکل سوف سفید و خاویاری از جمله قره برون، شیپ و اوزون برون و در مرکز شهید بهشتی سایر گونه ها تولید می شود.