در راستای افزایش همکاری و توسعه تعاملات دوجانبه بانک مسکن و سازمان منطقه آزاد انزلی نشستی صمیمانه با حضور مدیر شعب گیلان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید .

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی
بانک مسکن پیشرو در ارایه تسهیلات است
در راستای افزایش همکاری و توسعه تعاملات دوجانبه بانک مسکن و سازمان منطقه آزاد انزلی نشستی صمیمانه با حضور مدیر شعب گیلان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی گیلان زهرا صداقت علی انتصاب علی اوسط اکبری مقدم به سمت رییس هیآت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد بندر انزلی را به وی تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد در زمان مدیریت ایشان شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی بیش از پیش سازمان منطقه آزاد در سطح استان و کشور باشیم.
مدیر گیلان با تشریح سیاست های کلان بانک تاکید نمود که عمده فعالیت های بانک حول محور بخش مسکن بوده اما ایجاد تنوع در سبد محصولات بانک و همچنین وجود بازار رقابتی بین بانکی ایجاب می کند که بانک با رعایت ضوابط بانک مرکزی در تمامی بخش ها ورود نماید.
زهرا صداقت علی با اشاره به سابقه تعامل و همکاری بانک مسکن با سازمان منطقه آزاد در سنوات گذشته اظهار داشت تحریم ها باعث گردید که مراودات مالی سرمایه گذران کاهش یابدو باالطبع همکاری بانک و سازمان تا حدودی کمرنگ شود که انتظار می رود با توجه به پتانسیل های موجود بانک و سازمان این همکاری به بالاترین حد ممکن ارتقا یابد .
وی در ادامه با اشاره به نقش ممتاز منطقه آزاد انزلی در رونق اقتصادی استان اظهار داشت بانک مسکن آمادگی دارد تا از سرمایه گذران منطقه در راستای تامین مالی پروژه ها حمایت نماید و چنانچه پیشنهادی نیز از سوی منطقه آزاد وجود داشته باشد نسبت به بررسی و اجرایی نمودن آن اقدام نموده و در صورتی که طرح های پیشنهادی خارج از اختیارات استان باشد می توان از ادارات مرکز مجوز مربوطه را اخذ نمود .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بانک مسکن را بانکی پیشرو در ارایه تسهیلات معرفی کرد و اظهار داشت بانک مسکن تجارب بسیار ارزنده ای در بخش پرداخت تسهیلات خرد و کلان دارد .
علی اوسط اکبری مقدم تکید کرد ؛مدیران و مسئولین بانک مسکن بر مشکلات بازار های مالی واقفند و با توجه به سابقه خوب آنان در پرداخت تسهیلات مسکن محرومین و مسکن مهر می توانند از پروژه های در دست اقدام سازمان و سرمایه گذران حمایت مالی انجام دهند .
وی با اشاره به جایگاه بانک مسکن در شبکه بانکی کشور از تعامل و همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با بانک مسکن استقبال کرد و اظهار داشت استفاده از پتانسیل سیستم بانکی کشور جهت به حرکت درآوردن چرخ های پروژه های متوقف شده سازمان در دستور کار قراردارد لذا انتظار می رود بانک مسکن با ارایه خدمات بانکی متنوع به این بازار ورود نماید .