مدیر کل شیلات استان گیلان از اجرای پروژه‌های جدید و بزرگ شیلاتی در استان خبر داد . رتبه نخست بندر انزلی در استحصال ماهیان دریایی مدیر کل شیلات استان گیلان از اجرای پروژه‌های جدید و بزرگ شیلاتی در استان خبر داد . کوروش خلیلی در طی گفتگوی اظهار داشت شیلات گیلان قدمتی بیش از یک […]

مدیر کل شیلات استان گیلان از اجرای پروژه‌های جدید و بزرگ شیلاتی در استان خبر داد .

رتبه نخست بندر انزلی در استحصال ماهیان دریایی
مدیر کل شیلات استان گیلان از اجرای پروژه‌های جدید و بزرگ شیلاتی در استان خبر داد .
کوروش خلیلی در طی گفتگوی اظهار داشت شیلات گیلان قدمتی بیش از یک قرن را دارد و جزو نخستین ارگان‌های دولتی در حوزه شیلات بوده که در استان‌ها تشکیل شده است.

وی گفت زمانی شیلات متصدی صید و صیادی بود و هر صیادی که در ساحل فعالیت داشت زیر مجموعه شیلات بود اما در حال حاضر این مسئله به گونه ای دیگر است .

شیلات زمانی کاملاً انحصاری و دولتی بود اما اکنون ۹۸ درصد آن در اختیار بخش خصوصی می‌باشد.
خلیلی همچنین گفت در حال حاضر شیلات در هیچ بخش تولیدی و استحصالی ورود نمی‌کند و در اصل نماینده دولت است . اما در حوزه انفال آبزیان دریایی و همچنین بحث مدیریت توسعه آبزی پروری و آبزی مصرفی فعالیت دارد .فقط در حوزه بازسازی ذخایر و حفاظت، شیلات ورود می‌کند و برای بازسازی ذخایر پس از اخذ بودجه دولتی ،کار انجام می‌شود.
خلیلی افزود ؛ در زمینه حفاظت از منابع نیز یگان‌های داریم که تحت فرماندهی نیروهای دریابانی فراجا هستند و وظایف حاکمیتی خود را انجام می‌دهند.
زمانی در گیلان کل تولیدات شیلاتی دو هزار تن بود اما اکنون هفتاد هزار تن تولید داریم که همگی مختص بخش خصوصی است