مراسم تکریم و معارفه مدیران نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراسم تکریم و معارفه مدیران نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزارشد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ در مراسم تکریم و […]

مراسم تکریم و معارفه مدیران نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراسم تکریم و معارفه مدیران نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزارشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( وب دا) ؛ در مراسم تکریم و معارفه مدیران نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که امروز ، شنبه با حضور دکتر عباس صدیقی نژاد – معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات جلیل ربیعی _ مدیر پیشن مدیریت نیروی انسانی ، رقیه اعتمادی فر به عنوان سرپرست جدید مدیریت نیروی انسانی دانشگاه معرفی شد. /ص