نگاه شمال ؛ فیروز نصیرزاده- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه حفظ آثار و دستاوردهای حوزه سلامت به عنوان گنجینه‌ای ماندگار برای نسل های آینده می تواند راهگشای آینده سازان این مرزو بوم باشد، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که با موافقت و تاکید سرپرست محترم دانشگاه به منظور حفظ […]

نگاه شمال ؛ فیروز نصیرزاده- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه حفظ آثار و دستاوردهای حوزه سلامت به عنوان گنجینه‌ای ماندگار برای نسل های آینده می تواند راهگشای آینده سازان این مرزو بوم باشد، اظهار کرد:

یکی از اقدامات مهمی که با موافقت و تاکید سرپرست محترم دانشگاه به منظور حفظ دستاوردهای حوزه سلامت انجام می‌ شود، استفاده از تاریخ شفاهی است، در این راستا روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد که این تاریخ شفاهی را مکمل این اسناد قرار دهد.

 

وی افزود: بخشی از این تاریخ به افتخارات و تلاشهای روسای محترم پیشین دانشگاه اختصاص دارد تا به عنوان گنجینه ای ارزشمند در کتاب تاریخ شفاهی حوزه سلامت استان گیلان گنجانده شود.

مدیر روابط عمومی یادآور شد: در این راستا ، مستند تاریخ شفاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ضبط خاطرات روسای پیشین دانشگاه از روز پنجشنبه ۴خردادماه، کلید می خورد