معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جلسه هماهنگی تشدید مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات در اماکن عمومی ، مبارزه با استعمال و تبلیغ دخانیات را یک اقدام و وظیفه ی مشارکتی عنوان کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ جلسه هماهنگی  تشدید مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جلسه هماهنگی تشدید مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات در اماکن عمومی ، مبارزه با استعمال و تبلیغ دخانیات را یک اقدام و وظیفه ی مشارکتی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ جلسه هماهنگی  تشدید مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات دراماکن عمومی با حضور معاون بهداشتی دانشگاه با نمایندگان دستگاه های مرتبط ، برگزار شد .
نگاه شمال ؛ دکتر اسماعیل نورصالحی – معاون بهداشتی دانشگاه در ابتدا با بیان اینکه مبارزه با مصرف و تبلیغ دخانیات یک وظیفه ی فرا سازمانی است، اظهار داشت ؛ همه ی دستگاه های اجرایی باید با همراهی هم، نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی با اشاره به افزایش مبارزه و برخورد با فعالیت قلیانسراها در طی چند ماه اخیر، تصریح کرد؛ مبارزه با ترویج مصرف مواد دخانی مانند قلیان که در بین نسل جوان در حال افزایش هست ، باید با جدیت و حضور همه ی دستگاه های مرتبط همراه باشد.
دکتر نورصالحی در ادامه، بهره مندی از ظرفیت رسانه ها به ویژه صدا و سیما را در راستای مبارزه با استعمال دخانیات بسیار مهم  دانست و افزود : علاوه بر بهره مندی از ظرفیت رسانه های پرمخاطب مانند صدا و سیما ، برای این مهم باید آموزش مبارزه با استعمال مواد دخانی را از سنین پایین (نوجوانی ) در مدارس هم، مدنظر قرار دهیم  و با جدیت اجرایی کنیم.
وی درخاتمه ، با تاکید بر اجرای گشت های مشترک با سازمان هایی همچون ، تعزیرات، اداره کل صمت و نیروی انتظامی، یادآور ش؛ در این خصوص باید مراکز اصلی توزیع مواد دخانی  نیز مورد پایش و بازرسی قرار گیرند.
در ادامه ی این جلسه، از سوی هر یک از نمایندگان دستگاه های مرتبط  پیشنهاداتی در راستای مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات ارائه شد.
لازم به ذکر است ؛ جلسه هماهنگی تشدید مبارزه با استعمال و تبلیغات دخانیات در اماکن عمومی ، با هدف هم اندیشی و همکاری بیش از پیش  دستگاه های مرتبط در سالن اجلاس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد. اولویت اجرای گشت های مشترک نظارت و پایش قلیانسراها ازجمله مصوبات جلسه امروز بود