معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه واکسیناسیون معلمان در سطح استان ادامه دارد گفت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار معلم در گیلان واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردند.  دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به ادامه ی فرایند واکسیناسیون معلمان در سطح استان اظهار داشت: تاکنون ۴۷ درصد جمعیت معلمان استان گیلان، […]

 دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به ادامه ی فرایند واکسیناسیون معلمان در سطح استان اظهار داشت: تاکنون ۴۷ درصد جمعیت معلمان استان گیلان، واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند.
وی افزود: فرایند واکسیناسیون معلمان در برخی از شهرستان ها به پایان رسیده به طوری که در مجموع تاکنون به ۱۸ هزار و ۹۴۵ معلم در استان گیلان، دز نخست واکسن کووید ۱۹ تزریق شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه انجام واکسیناسیون طبق فهرست ارائه شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان انجام می شود گفت: طبق لیست دریافتی و اعلام آموزش و پرورش، معلمان مدارس دولتی و غیردولتی تحت پوشش واکسیناسیون قرار می گیرند.
شایان ذکر است واکسیناسیون معلمان در ۳۱ مرکز در سطح استان گیلان در حال انجام است