دکتر حیدرزاده با اشاره به تهیه و  توزیع مکمل‌های دارویی ، گفت : داروهای مکمل برای گروه هدف (جمعیت روستایی و شهری گیلان) به مبلغ سه میلیارد تومان تهیه و توزیع شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  اظهار داشت : در راستای تامین مکمل های دارویی برای کودکان ، مادران باردار ، جوانان ، میانسالان و سالمندان از ابتدای سال در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه از سوی واحد دارویی و تیم بهداشتی دانشگاه ، بیش از سه میلیارد تومان اقلام مکمل خریداری و در بین مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های  گیلان توزیع شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد : در این راستا با هماهنگی های انجام شده حدود یک میلیارد تومان جایزه غیر نقدی و تخفیف ریالی نیز از شرکت های پخش دارویی دریافت و در سیستم نرم افزاری انبار دارویی ثبت، و در بین شهرستان ها توزیع شد.

دکتر حیدرزاده در ادامه با اشاره به تهیه و  توزیع مکمل‌های دارویی ، گفت : داروهای مکمل برای گروه هدف (جمعیت روستایی و شهری گیلان) به مبلغ سه میلیارد تومان تهیه و توزیع شده است .

وی در خاتمه یاد آور شد : قطره های ویتامین A+D، مولتی ویتامین، فروس سولفات (آهن) برای کودکان، قرص آهن، کپسول مولتی ویتامین مینرال، قرص یدوفولیک و ویتامین D هزار واحدی برای زنان باردار، پرل ویتامین D3 پنجاه هزار واحدی و قرص آهن برای دانش آموزان  و پرل ویتامین D3 پنجاه هزار واحدی برای جوانان، میانسالان و سالمندان و نیز قرص کلسیم – دی برای سالمندان توزیع شده است