بهبود و ترخیص بیماران  منتقل شده سانحه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت   معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بهبودی و ترخیص بیماران  منتقل شده سانحه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت خبر داد. دکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدید از بیمارستان هایی که بیماران انتقال یافته از بیمارستان […]

بهبود و ترخیص بیماران  منتقل شده سانحه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بهبودی و ترخیص بیماران  منتقل شده سانحه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت خبر داد.

دکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدید از بیمارستان هایی که بیماران انتقال یافته از بیمارستان قائم بستری بودند اظهار داشت از زمان وقوع حادثه آتش سوزی تا ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه با ارائه خدمت به موقع و پایش درمان بیماران انتقال یافته از بیمارستان قائم تا کنون برخی از بیماران با بهبود وضعیت ترخیص و ۷۱ بیمار در بخشهای بستری، icu و nicu بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر رشت همچنان در حال دریافت خدمت درمانی رایگان می باشند.

 

گفتنی است شمار جانباختگان حریق بیمارستان قائم ۹ تن می باشد.