به گزارش نگاه شمال؛   رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا گفت: طی گشت و کنترل مشترک مامورین یگان حفاظت محیط زیست  پاسگاه سرمحیط بانی سلکه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  صومعه سرا ،  تعداد ۹ نفر از متخلفین صید زالو  در پناهگاه حیات وحش سلکه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. […]

به گزارش نگاه شمال؛   رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا گفت: طی گشت و کنترل مشترک مامورین یگان حفاظت محیط زیست  پاسگاه سرمحیط بانی سلکه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  صومعه سرا ،  تعداد ۹ نفر از متخلفین صید زالو  در پناهگاه حیات وحش سلکه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
علی اصغر آزاد افزود  برای تعدادی از آنها حکم محکومیت صادر گردید و پرونده تعداد دیگری در حال طی مراحل قضایی می باشد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل استفاده زالو در زالو درمانی و کم شدن تعداد آن در شالیزارها تعدادی افراد سودجو اقدام به خرید زالو از مناطق حفاظت شده شهرستان می نمایند که با گشت زنی و حفاظت شبانه روزی مامورین محیط بانی این شهرستان از این اقدام جلوگیری و با متخلفین برخورد قانونی بعمل می آید.
قابل ذکر است که زالو نوعی کرم حلقوی ازگروه کرمهای آبزی وراسته آرواره داران است که بیشتر در اطراف آبهای شیرین زندگی میکندوبه ندرت در خاک ودریا نیز مشاهده میگردد