نگاه شمال ؛ مسعود حسین پور قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ستاد جهش سرمایه گذاری و صادرات مناطق آزاد در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات منطقه آزاد انزلی با اشاره به عملکرد بسیار خوب این منطقه در شاخص های جهش سرمایه گذاری و صادرات نسبت دوره های گذشته اظهار داشت: اصلی […]

نگاه شمال ؛ مسعود حسین پور قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ستاد جهش سرمایه گذاری و صادرات مناطق آزاد در ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات منطقه آزاد انزلی با اشاره به عملکرد بسیار خوب این منطقه در شاخص های جهش سرمایه گذاری و صادرات نسبت دوره های گذشته اظهار داشت: اصلی ترین دلیل ایجاد این ستاد، ایجاد حرکت جهشی در فرآیندهای جذب سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد بوده، مناطقی که مهمترین فلسفه وجودی آن بسترسازی برای افزایش توان تولیدی و صادرات است، موضوعی که وابسته به سرمایه گذاری بوده و آن نیز تابعی از برگزاری رویدادهای تجاری من جمله برگزاری نمایشگاه می باشد.

 

وی با بیان اینکه آهنگ در پیش گرفته شده در زمینه های مختلف سرمایه گذاری، تولید و صادرات؛ ظرف ماه های اخیر از سوی منطقه آزاد انزلی قابل توجه ارزیابی می شود، اضافه کرد: مناطق آزاد به دلیل بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی، قرار گرفتن در نقاط جغرافیایی مناسب و ظرفیت های خوبی که در کشورمان برای سرمایه گذاری و تولید وجود دارد؛ فرصت کم نظیری برای سرمایه گذاران حوزه تولید و صادرات محسوب می شوند.

 

مسعود حسین پور تصریح کرد: در همین راستا رویدادهای نمایشگاهی فرصت مناسبی برای نیل به اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود و این مهم از طریق تهیه و انتشار بسته های جدید سرمایه گذاری ظرف نه ماهه گذشته در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت و پس ازآن و طی پنج ماهه گذشته، حضور در پنج نمایشگاه نیز به منظور معرفی این فرصت های سرمایه گذاری از سوی دبیرخانه و با مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملیاتی شد.

قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ستاد جهش سرمایه گذاری و صادرات مناطق آزاد در توضیح اهمیت رویدادهای نمایشگاهی گفت: برای جذب سرمایه گذار نیازمند برگزاری یا حضور در برنامه های ارتباطی و معرفی توانمندی ها، فرصت های خود در قالب ایجاد فرصت ارتباطی میان فعالین اقتصادی و آشنایی با بسته های سرمایه گذاری مناطق آزاد، است و این گونه برنامه ها اثرات مثبت خود را در روند فعالیت های سرمایه گذاری، تولیدی و صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در آینده نزدیک نشان خواهد داد.