محمد احمدی شهردار رشت شب گذشته از اجرای عملیات آسفالت مسیر میدان مصلی تا میدان فرهنگ بازدید کرد. به گزارش  نگاه شمال و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،  سید محمد احمدی از روند اجرای عملیات آسفالت مسیر میدان مصلی تا میدان فرهنگ که توسط سازمان عمران و بازآفرینی […]

 محمد احمدی شهردار رشت شب گذشته از اجرای عملیات آسفالت مسیر میدان مصلی تا میدان فرهنگ بازدید کرد.

به گزارش  نگاه شمال و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،  سید محمد احمدی از روند اجرای عملیات آسفالت مسیر میدان مصلی تا میدان فرهنگ که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در حال اجرا است، بازدید و از نزدیک وضعیت آسفالت را مورد بررسی قرار داد.

شایان ذکر است، آسفالت معابر در راستای بهسازی و تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه، بر اساس اولویت در حال انجام است