مهندس اکبری مقدم در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد: ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق برنامه های سازمان و حفظ حقوق پرسنل در چارچوب قوانین به گزارش نگاه شمال و به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست […]

مهندس اکبری مقدم در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:
ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق برنامه های سازمان و حفظ حقوق پرسنل در چارچوب قوانین

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست مهندس اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه ضمن معارفه مهدی نورسته به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد: مناصب سازمانی امانتی گرانبهاست که به افراد بر اساس شایستگی شان اعطا می شود و همگان وظیفه داریم به درستی از این جایگاه و اعتماد مردم حراست و پاسداری کنیم.
وی در ادامه به لزوم ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق برنامه های سازمان در سطح ملی و بین المللی اشاره کرده و خاطرنشان نمود: همه پرسنل در برابر حقوق دریافتی خود نسبت به سازمان منطقه آزاد انزلی تعهدات کاری داشته و در کنار این مهم، همه افراد در قبال مردم و کشورمان متعهد به اجرای مسئولیت های حرفه ای و کاری خود می باشیم، موضوعی که با بهبود وضعیت انضباط اداری،ارتقای کیفی دانش فنی-حرفه ای نیروی انسانی و حفظ حقوق پرسنل در چارچوب قوانین قابل تحقق است تا زحمات همکاران سازمان به عنوان موتور محرکه این مجموعه بزرگ اقتصادی به درستی مورد بررسی و تقدیر قرار گرفته و سازوکار سالم سازی بیش از پیش فضای اداری به اجرا درآید.
گفتنی است در ادامه این نشست معاونین و مدیران حاضر به ارائه گزارش و طرح پیشنهاد در حوزه های تخصصی مسئولیت خود پرداختند.