مهندس علی شفیعی : طبق برنامه قبلی و با تصمیم اتخاذ شده ، ساماندهی وضعیت خیابان آزموده با لایروبی نهر آغاز می شود 🔷  طی بازدید مشترکی که با حضور سرپرست شهرداری ،‌ رئیس شورای اسلامی شهر ، فرماندار شهرستان و رئیس آبیاری لنگرود از خیابان آزموده انجام گرفت ، مقرر گردید نقشه و پیشنهاد […]

مهندس علی شفیعی : طبق برنامه قبلی و با تصمیم اتخاذ شده ، ساماندهی وضعیت خیابان آزموده با لایروبی نهر آغاز می شود

🔷  طی بازدید مشترکی که با حضور سرپرست شهرداری ،‌ رئیس شورای اسلامی شهر ، فرماندار شهرستان و رئیس آبیاری لنگرود از خیابان آزموده انجام گرفت ، مقرر گردید نقشه و پیشنهاد ارائه شده توسط شهرداری در خصوص لوله گذاری و ایجاد فضای گردشگری ، توسط اداره آبیاری به مراجع ذیصلاح در استان ارسال شود و مجوزهای مربوطه اخذ گردد

ایضا در روزهای آتی لایروبی این نهر توسط شهرداری لنگرود آغاز خواهد شد