در جشنواره آتی از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و ورزش تقدیری متناسب و درخور جایگاه این بزرگواران بعمل خواهد آمد، و جایزه ویژه جشنواره به نام《جایزه سارا جنگلی》خواهر بزرگوار مبارز فقید شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی اهدا می‌گردد.

مهندس مصطفی بلورچی دبیر جشنواره سالانه گیله دختر اعلام کرد: گیله دختر ۱۴۰۰ در ابعاد و رشته‌های گسترده‌تری برگزار می‌گردد.

این جشنواره که نخستین تجربه خود را در سوم تیر ۱۳۹۹ گذراند، موفق شد که نظرات بسیاری را به خود جلب کند. نخستین گیله دختر پذیرای چهره‌های سرشناسی مانند مینا وحید، باران نیکراه، سارا قمی، جوانه دلشاد، سارا بهمنیار و بسیاری دیگر بود که نام آوری این شهر زیبا را در سرتاسر ایران و جهان گسترش داده اند

دبیر جشنواره گیله دختر، با اشاره به ابعاد گسترده‌تر و رشته‌های بیشتر جشنواره آتی در قیاس با سال گذشته، گفت: به لحاظ کمی تعداد جوایز گیله دختر ۱۴۰۰ در دسته‌های هنر و ورزش با افزایش چشمگیر مواجه شده و رشته‌های زیادی را در برگرفته، به عنوان مثال: تعداد جوایز دسته هنر از ۴ به ۱۶ جایزه می‌رسد که صداپیشگی، هنرهای تزئینی، هنر آشپزی و طراحی لباس به رشته‌های پیشین اضافه شده‌اند، یا در دسته ورزش تعداد جوایز دو برابر شده، و همچنین جوایزی به فعالین اقتصادی و کارافرینان، کنشگران اجتماعی، دوستداران محیط زیست، حامیان حقوق حیوانات، و مدافعین سلامت اختصاص یافته است.

بلورچی در ادامه افزود: در جشنواره آتی از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و ورزش تقدیری متناسب و درخور جایگاه این بزرگواران بعمل خواهد آمد، و جایزه ویژه جشنواره به نام《جایزه سارا جنگلی》خواهر بزرگوار مبارز فقید شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی اهدا می‌گردد.