انوش دهنادی مقدم، رییس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گیلان، نتایج انتخابات در شهرستان رشت را به شرح زیر اعلام کرد: اعضای اصلی هیات مدیره:   گروه پزشکان؛ ۱. دکتر سینا صادقی شبستری ۲. دکتر انوش برزیگر ۳. دکتر رضا قنبرپور ۴. دکتر هومن ابراهیمی لویه ۵. دکتر مجید طوسی مجرد ۶. دکتر […]

انوش دهنادی مقدم، رییس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گیلان، نتایج انتخابات در شهرستان رشت را به شرح زیر اعلام کرد:

اعضای اصلی هیات مدیره:

 

گروه پزشکان؛

۱. دکتر سینا صادقی شبستری
۲. دکتر انوش برزیگر
۳. دکتر رضا قنبرپور
۴. دکتر هومن ابراهیمی لویه
۵. دکتر مجید طوسی مجرد
۶. دکتر محمدتقی آشوبی
۷. دکتر محمد دوزنده نرگسی
۸. دکتر بهرام نادری نبی
۹. دکتر بهناز شرف الدین
۱۰. دکتر پوپک توحیدی

گروه دندانپزشکان؛

۱. دکتر هومن سلوکی فرد
۲. دکتر علی واله شیدا

گروه داروسازان؛

۱. دکتر سید احمد میرسنبل
۲. دکتر فیروز سرودی

گروه علوم آزمایشگاهی؛ دکتر عباس نداف فهمیده

لیسانسیه مامایی یابالاتر؛ دکتر معصومه پورمحسن بلگوری

لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی؛ انیسه سروش

اعضای علی البدل:

گروه پزشکان؛

۱. دکتر مجید دلاور رودکلی

۲. دکتر سهراب باقری

۳. دکتر محمدحسین شهدی نژاد لنگرودی

گروه دندانپزشکان؛ دکتر علیرضا خصوصی ثانی

گروه علوم آزمایشگاهی؛ دکتر سیدحسین برزو

گروه لیسانسیه مامایی و بالاتر؛ غزاله دانیالی جعفرآباد