نشست برسی طرح جامع شهری و بازدید میدانی از بلوك b ساختمان تجاری و بازآفرینی سیمای شهری مركز شهر با حضور اعضای محترم شورای شهر و مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان محیط برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شهرداری سیاهکل ، نشست برسی طرح جامع شهری و بازدید میدانی از بلوك b ساختمان […]

 

نشست برسی طرح جامع شهری و بازدید میدانی از بلوك b ساختمان تجاری و بازآفرینی سیمای شهری مركز شهر
با حضور اعضای محترم شورای شهر و مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان محیط برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری سیاهکل ، نشست برسی طرح جامع شهری و بازدید میدانی از بلوك b ساختمان تجاری و بازآفرینی سیمای شهری مركز شهر با حضور اعضای محترم شورای شهر و مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان محیط برگزار شد .

در این جلسه شهردار سیاهکل به موضوعاتی از قبیل :

۱/ اجرای دقیق طرح های جامع و تفضیلی

۲/ پیگیری املاک حریم شهر خارج از محدوده جهت ابلاغ به محدوده شهری

۳/ تهیه طرح تفضیلی ورودی شهر از میدان حاج قاسم سلیمانی تا مسکن مهر ( سیاهکل محله) جهت اجرای بلوار و پیاده رو سازی

۴/ تهیه طرح ساماندهی بازارچه انقلاب تا چهرراه سینما در قالب طرح بازآفرینی شهری تاکید کرد .