۱۴۰۰/۰۶/۰۱ نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت برگزار شد به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت صبح دوشنبه(اول شهریور) به ریاست شهردار رشت با حضور مدیران حوزه عمرانی شهرداری، پیمانکاران و مشاوران پروژه برگزار شد. در این جلسه پروژه های عمرانی نظیر […]

نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت برگزار شد ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرداری رشت صبح دوشنبه(اول شهریور) به ریاست شهردار رشت با حضور مدیران حوزه عمرانی شهرداری، پیمانکاران و مشاوران پروژه برگزار شد.

در این جلسه پروژه های عمرانی نظیر پروژه میدان امام علی(ع)، بلوار شهید کوچکی مورد بررسی قرار گرفت و شهردار رشت دستورات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه ها و رفع موانع موجود را صادر  کرد