اعضای هیئت بورد تخصصی فیزیولوژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دکتر محمدتقی آشوبی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.   در این نشست ضمن بررسی توانمندی منابع انسانی و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پیرامون راه‌اندازی دکترای تخصصی فیزیولوژی در دانشگاه گفت‌وگو شد.  

اعضای هیئت بورد تخصصی فیزیولوژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دکتر محمدتقی آشوبی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

در این نشست ضمن بررسی توانمندی منابع انسانی و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پیرامون راه‌اندازی دکترای تخصصی فیزیولوژی در دانشگاه گفت‌وگو شد.