برگزاری نشست شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان نشست شورای مدیران، با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.   به گزارش  نگاه شمال ؛ نشست شورای مدیران با حضور دکتر گل شکن_ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه […]

برگزاری نشست شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست شورای مدیران، با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.

 

به گزارش  نگاه شمال ؛ نشست شورای مدیران با حضور دکتر گل شکن_ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.

در ابتدای این نشست ،دکتر گل شکن به بررسی آخرین عملکرد حوزه مدیریت ها ، پرداخت .

در ادامه، ضمن ارائه گزارشی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی مدیران در حوزه مربوط به فعالیت خود و بیان مشکلات، چالش ها، راهکار لازم در خصوص رفع مشکلات مطروحه، ارائه شد.

لازم به ذکر است ؛ در این نشست، مواردی همچون؛ آخرین اخبار آزمون استخدامی و تعداد ثبت نام کنندگان در این آزمون، اقدامات لازم در خصوص برنامه های مشارکت اقتصادی سامانه HOP از قبیل شناسایی دارایی های دارای قابلیت مولدسازی و حمایت مالی جهت ایجاد، تثبیت و توسعه مشاغل و استارتاپ های دانش بنیان و فناورانه حوزه سلامت، اقدامات بهره ورانه دانشگاه و همچنین، اقدام برای راه اندازی دستگاه نوبت دهی الکترونیک در برخی از بیمارستان های استان و ارزیابی شاخص ها و محورهای عملکردی معاونت توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت